Kadra i personel internatu

Atutem internatu są nie tylko życzliwe wychowawczynie, ale także uczynny personel. Panie Małgosia i Alicja dbają o czystość i porządek oraz służą wszystkim dobrą radą, pan Krzysztof naprawia wszystkie usterki, a panie Marta i Wioletta z biura dbają natomiast o finanse i zaopatrzenie. Pani Agnieszka w portierni koordynuje, kto wchodzi, wychodzi i kto wjeżdża na teren internatu, panowie Piotr i Stanisław czuwają „na straży” w nocy, a panie kucharki przyrządzają przepyszne posiłki. 

Related Post