Rekrutacja 2022 / 2023

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

Zgodnie z zapisami Statutu Szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy siedem albo sześć lat. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło siedmiu lat, do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Od września 2022 MKiDN zapowiedziało zmiany w strukturze ogólnokształcących szkół muzycznych – pojawi się ośmioletnia OSM I st. oraz czteroletnia OSM II st. Obecna sześcioletnia OSM II st. będzie stopniowo wygaszana.

Harmonogram egzaminów wstępnych:

  • Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I – 9, 10, 11 maja 2022 r.
  • Badanie przydatności do nauki klasie I OSM I st. – 12 – 13 maja 2022 r.
  • Egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów  do klas od II do XI  z kształcenia słuchu oraz wiadomości ogólnomuzycznych – 16 maja 2022 r.
  • Egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów  do klas od II do XI  z instrumentu, rytmiki i śpiewu 17 maja 2022 r.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 30.04.2022 r.

Szczegółowe harmonogramy dla kandydatów do klasy I

Kandydaci-do-klasy-I-lista-alfabetyczna

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do klasy I OSM I st

Badanie przydatności do klasy I – harmonogram szczegółowy

Dzień otwarty szkoły planujemy na 21 marca 2022 r., jednak jego organizację uzależniamy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz stosownych przepisów. Szczegóły podamy niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie.

Kandydaci na wydział wokalny, rytmikę oraz na instrumenty dęte zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenie od odpowiedniego lekarza-specjalisty (foniatra, ortopeda, pulmonolog) o braku przeciwwskazań do nauki w danej specjalności.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji (szczegółowe harmonogramy egzaminów) zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych, tj. po 30 kwietnia 2022  r.

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Rozporzadzenie_-rekrutacja_do_szkol_artystycznych

wniosek_o_przyjecie_do_klasy_I_OSM_2022_2023

wniosek_o_przyjecie_do_klas_II_XII_OSM_2022_2023

załącznik_nr_5_ochrona_danych_osobowych

Ankieta rekrutacyjna

Informator dla kandydatów klasa I OSM I st

Informator dla kandydatów klasa II XII OSM I i II st

Zasady_rekrutacji_na_rok_szkolny_2022_23

osm.gdansk.pl/…/Zajecia-przygotowawcze-dla-kandydatow-do-klasy-I-OSM-I-st.pdf

Related Post