Wytłumienie pogłosu i izolacja akustyczna sal dydaktycznych

Zadanie pn. „Wytłumienie pogłosu i izolacja akustyczna sal
dydaktycznych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego
funduszu celowego.

Wartość zadania 566.224,77 zł / Wartość dofinansowania: 555.000,00 zł.

Wykonano prace budowlane (remontowe i modernizacyjne) w 27 pomieszczeniach, które zapewniają optymalne warunki dla procesu kształcenia w OSM I i II st. w Gdańsku oraz zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki zarówno pracownikom jak i uczniom.
Realizacja zadania znacząco wpłynęła na poprawę jakości prowadzenia zajęć. Zdemontowano stare, zniszczone, często zawilgocone i zagrzybiałe płytki dźwiękochłonne, niespełniające norm p.poż., przygotowano podłoże pod montaż nowych paneli akustycznych, zainstalowano nowe panele akustyczne spełniające powyższe normy, o lepszych parametrach akustycznych, które zniwelowały pogłos w salach lekcyjnych, co znacząco poprawiło możliwości słuchowej oceny jakości gry/śpiewu, zapewniło wyrazistość mowy, komfort mówcy i słuchaczowi, zapobiegło zniekształceniom dźwięku, obniżyło poziom hałasu, podniosło izolacyjność akustyczną pomieszczeń. Prace zostały wykonane wraz z pracami towarzyszącymi: zabezpieczającymi, budowlanymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi i malarskimi.

 

                         

 

 

Related Post