Stypendia MKiDN za osiągnięcia artystyczne

Przypominamy, że 15 września upływa termin wysyłania ankiet stypendialnych osób ubiegających się o stypendium ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół artystycznych, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. Dotyczy to uczniów szkół artystycznych II st. Ponieważ na ankietach stypendialnych wymagany jest podpis wizytatora regionalnego CEA prosimy o składanie wniosków (wraz z dyplomami, rekomendacjami, życiorysem artystycznym itp.) do sekretariatu szkoły do 13 września 2021 r. Poniżej znajduje się link do informacji MKDNiS i ankiety stypendialne.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/nagrody-i-stypendia

Related Post