Początek roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. w sali koncertowej szkoły wg następującego porządku:

  • 9.00 – klasy I-III
  • 9.45 – klasy IV-VI
  • 10.15 – klasy VII-VIII
  • 10.45 – klasy IX-XII

Uczniom klas I – III może towarzyszyć w sali koncertowej jedna osoba dorosła. Po części oficjalnej odbędą się w klasach spotkania z wychowawcami. Nauczyciele przedmiotu głównego, fortepianu dodatkowego (obowiązkowego) i akompaniamentu będą spotykali się tego dnia ze swoimi uczniami wg harmonogramu ustalonego z kierownikami sekcji.

Related Post