Wolontariat

Wieloletnią tradycją internatu jest uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Część z akcji, w których młodzież bierze udział, to cykliczne imprezy, bez których nie wyobrażają już sobie internackiego kalendarza.

Nasi wychowankowie  to osoby wrażliwe nie tylko na sztukę, ale także na los potrzebujących. Chętnie dzielą się swoimi talentami organizując m. in. koncerty w Hospicjum św. Alberta w Gdańsku, Domach Pomocy Społecznej czy Domu Samotnej Matki.                                                                       

Dużo radości daje naszym wychowankom  także organizacja „Lekcji muzyki na wesoło” w przedszkolach, podczas których prezentują swoje instrumenty młodszym koleżankom i kolegom.

W październiku z okazji Światowego Dnia Zwierząt organizujemy zbiórkę karmy dla schroniska Promyk w Gdańsku, a w listopadzie zbieramy miedziaki na Górę Grosza

Każdego roku w grudniu wspólnie robimy ozdoby choinkowe, a  uzyskane ze sprzedaży pieniądze przekazujemy dla podopiecznych hospicjum.

Nasza  kwietniowa tradycja to uczestnictwo  w akcji Pola Nadziei.

Chętni, pełnoletni wychowankowie dwa razy w roku wspólnie oddają  krew do Gdańskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Related Post