Profilaktyka

Nasi wychowankowie biorą udział w wielu akcjach promujących zachowania prospołeczne i obywatelskie, a także profilaktycznych. 

Organizowane są różnego rodzaju warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji miękkich oraz dotyczące szeroko rozumianego zdrowia psychicznego i fizycznego np.  komunikacji, efektywnego uczenia się, współpracy, mediacji, dojrzewania, radzenia sobie ze stresem czy depresji. 

Related Post