Chór dziecięcy „Canzonetta”

Chór Dziecięcy CANZONETTA OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku pod dyrekcją Teresy Pabjańczyk prowadzi bogatą działalność koncertową dla szerokiego środowiska wykonując program a cappella oraz formy wokalno-instrumentalne.
Członkowie chóru brali udział w wielu spektaklach operowych w Operze Bałtyckiej w Gdańsku: G. Puccini „Cyganeria”, G. Puccini „Tosca”, K. Knittel „Sąd Ostateczny”. Chór brał udział w wykonaniach „Pasji wg św. Mateusza” J.S. Bacha, „Symfonii Tysiąca” G. Mahlera pod dyrekcją K. Bumanna oraz „Carmina Burana” C. Orffa i prologu opery Mefistofeles A. Boita pod kierunkiem M. Caldiego. W 2016 roku Chór uczestniczył w projekcie Tribute To Abba Show w Ergo Arenie w Sopocie.

Chór koncertował w Akademii Muzycznej w Gdańsku podczas sesji naukowych Kół Naukowych Edukacji Muzycznej oraz podczas przeglądów chóralnych Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Na Pomorskich Spotkaniach Chórów Szkół Muzycznych Regionu Pomorskiego zespół zdobywał kolejno w 2006 roku III miejsce, w 2008 II miejsce i w 2016 I miejsce, a jego dyrygentka Teresa Pabjańczyk otrzymała nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta.

Chór Canzonetta wielokrotnie brał udział jako zespół pokazowy w warsztatach chóralnych dla dyrygentów chórów dziecięcych.

Od roku 2016 drugim dyrygentem zespołu jest Agnieszka Długołęcka.

Warsztaty chóralne w szkole
Koncert w Filharmonii
Próby do przedstawienia w Operze Bałtyckiej

Related Post