Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 24.10.2020 r.

Informujemy, że Centrum Edukacji Artystycznej w porozumieniu z Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, biorąc pod uwagę rekomendacje i decyzje podjęte przez Rząd, zadecydowało w dniu dzisiejszym o ograniczeniu funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W praktyce oznacza to, że od dnia 24 października br.:

  • klasy I – III OSM I st. realizują wszystkie zajęcia w szkole,

  • klasy IV – XII OSM I i II st. realizują wszystkie zajęcia zdalnie.

Jednocześnie Centrum Edukacji Artystycznej podkreśla, że ostateczny kształt ogłoszonych przez Rząd regulacji będzie wynikał z wprowadzonych w tym zakresie zmian legislacyjnych w przepisach regulujących szczególne postępowanie w okresie epidemii COVID-19 i o ostatecznym kształcie regulacji w odniesieniu do szkół artystycznych Centrum będzie informowało w odrębnych komunikatach.

O ewentualnych zmianach obecnych ustaleń będziemy Państwa informować na bieżąco.

Related Post