Nowe zasady pracy szkoły od poniedziałku 19.10.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rekomendacjami Centrum Edukacji Artystycznej i Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, od poniedziałku 19 października br. w naszej szkole zostają wprowadzone następujące rozwiązania dotyczące nauki hybrydowej:

1. Klasy I – VIII – wszystkie zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny za wyjątkiem zespołów instrumentalnych, które prowadzone są w sposób zdalny. Chór klas IV – VI oraz chór dla klas VII oraz VIII pracuje wg odrębnie przygotowanych zasad.

2. Klasy IX – XII – ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do przedmiotów zawodowych wg następującego wykazu:
• przedmiot główny (instrument główny, śpiew, rytmika)
• fortepian obowiązkowy,
• fortepian dla specjalności rytmika
• fortepian dla specjalności wokalistyka
• improwizacja rytmiczna oraz improwizacja dla organistów
• akompaniament
• technika ruchu na specjalności rytmika

Pozostałe przedmioty praktyczne, np. orkiestra, chór II st., zespół kameralny, big band realizowane są zdalnie.

3. Zajęcia ogólnokształcące, ogólnomuzyczne, chór i orkiestra w klasach IX – XII realizowane są w trybie zdalnym wg obowiązującego planu lekcji.

Szczegóły zasad pracy hybrydowej zamieszczone są w e-dzienniku Librus.

Related Post