Nauczanie hybrydowe na czas remontu budynku głównego szkoły.

Informujemy, że w związku z remontem głównego budynku, który potrwa do 5 października,  na podstawie § 18 pkt. 2 oraz § 19 Rozp. MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 14 listopada 2018 r.Centrum Edukacji Artystycznej wyraziło zgodę na realizowanie przez szkołę nauczania w sposób hybrydowy do momentu powrotu do budynku na ulicy Gnilnej.

Szczegółowe informacje są na bieżąco przekazywane poprzez dziennik Librus, nowi uczniowie oraz nauczyciele mogą zgłaszać się po kody dostępu, a wszystkie potrzebne informacje przekażemy na Radzie Pedagogicznej oraz rozpoczęciu roku szkolnego 1 września.

Related Post