Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny odbędzie się 28 sierpnia, w piątek o godzinie 10.00 w Sali Koncertowej szkoły. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o niegromadzenie się , kierowanie się bezpośrednio na miejsce oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Do momentu zajęcia wyznaczonych miejsc w sali koncertowej pozostajemy w maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. W sali koncertowej co drugie miejsce będzie wyłączone z użytkowania – proszę respektować ten porządek. 

Related Post