Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca ogłoszone zostaną wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.  Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły (tymczasowo mieszczącym się w s. 1 w skrzydle pianistycznym). 
Absolwenci  będą mogli również sprawdzić swoje wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od sekretariatu szkoły za pośrednictwem Librusa . Wyniki
będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Related Post