Stypendia Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne

Jak poinformowało CEA wnioski o stypendia MKiDN za osiągnięcia artystyczne uczniowie klasy XII mogą składać do 5 czerwca br.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. W ankiecie stypendialnej wpisywane są osiągnięcia z ostatnich dwóch lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie MKiDN. Wypełnione wnioski (wraz z życiorysem artystycznym, kopiami dyplomów, opiniami pedagogów, recenzjami itp.) należy złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 3 czerwca (szkoła potrzebuje czasu na uzyskanie opinii wizytatora CEA).

Poniżej do pobrania ankieta stypendialna.

Related Post