Terminy egzaminów dyplomowych

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane począwszy od dnia 22 czerwca 2020 r.

Organizacja egzaminów dyplomowych będzie wymagała zapewnienia warunków gwarantujących możliwe największe bezpieczeństwo zarówno członkom komisji dyplomowej, jak też dyplomantom, dlatego przewiduje się ograniczenie udziału publiczności w recitalach dyplomowych.

Przewiduje się organizację prób akustycznych dla uczniów klasy dyplomowej w terminie od 8 czerwca. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, harmonogram prób będzie ustalany z nauczycielami przez kierowników sekcji i przedstawiany do zatwierdzenia dyrekcji szkoły.

Szczegółowy harmonogram oraz warunki przeprowadzenia egzaminów dyplomowych zostaną ustalone w terminie do końca maja i uzależnione będą od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Related Post