Makroregionalny Kurs Metodyczny dla Nauczycieli Teorii

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zaprasza na Makroregionalny Kurs Metodyczny dla Nauczycieli Audycji Muzycznych, Literatury Muzycznej oraz Historii Muzyki w terminie 4-6 lutego 2011 r.
Problematyka kursu dotyczyć będzie metodyki nauczania teoretycznych przedmiotów muzycznych, w szczególności aktywizujących metod nauczania w pracy z grupą. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Warszawy, Szczecina, Krakowa i Gdańska:
Piotr Orawski – muzykolog, dziennikarz, autor cyklu audycji radiowych „Lekcje Muzyki”
Magdalena Zalewska – przedstawiciel firmy szkoleniowej Pracownia Leonarda w Warszawie
Dorota Kalinowska i Renata Wilento – autorki m.in. programu nauczania literatury muzycznej
Barbara Krzemień-Kołpanowicz – doświadczony pedagog, specjalista w dziedzinie historii tańca
Aleksandra Wilde – nauczycielka historii muzyki, autorka programu do audycji muzycznych
Przewidywane tematy zajęć to:
1. Nauka muzyki w kontekście kulturowym. P. Orawski
2. Jak uczyć historii opery i dramatu muzycznego. P. Orawski
3. Muzyka i kultura – sztuki jako naczynia połączone. P. Orawski
4. Nowatorskie metody w pracy z grupą. M. Zalewska
5. Techniki pamięciowe w pracy z grupą. M. Zalewska
6. Przegląd aktywnych metod dydaktycznych w pracy z grupą, matryca metod. M. Zalewska
7. Suita – propozycje metodyczne oraz wskazówki merytoryczne. B. Krzemień-Kołpanowicz
8. Literatura muzyczna – program nauczania i uwagi metodyczne. D. Wilento, R. Kalinowska
9. O nauczaniu audycji muzycznych – propozycje metodyczne. A. Wilde
W związku z koniecznością zaplanowania zajęć warsztatowych dotyczących aktywizujących metod nauczania w pracy z grupą prosimy o pilne nadsyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2010 r. Zgłoszenia można nadsyłać pocztą, elektronicznie lub faksem na adres:
OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, 80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3
tel./fax. 058 301-12-72 e-mail: sekretariat@osm.gdansk.pl
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach warsztatowych o zakwalifikowaniu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Szkoła nie ma możliwości zapewnienia noclegów  w bursie, dlatego prosimy o indywidualne rezerwowanie noclegów (lista proponowanych hoteli w Gdańsku znajduje się na karcie zgłoszeniowej na kurs). W szkole będzie istniała możliwość zakupienia posiłków w bufecie szkolnym.  Udział w kursie jest bezpłatny. Koszty podróży i pobytu pokrywa szkoła oddelegowująca lub uczestnicy we własnym zakresie.

Related Post