Zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych polegających na wytłumieniu pogłosu i izolacji akustycznej sal dydaktycznych w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.


Wykonanie robót budowlanych polegających na wytłumieniu pogłosu i izolacji akustycznej sal dydaktycznych w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZMODERNIZOWANEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II ST. – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Dostawa fortepianów dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w  Gdańsku. Etap I – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w  Gdańsku. Etap I – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr II/1335/P/2017/SEK/KP na:

Przebudowę i przystosowanie pomieszczeń na pracownię perkusji oraz dla potrzeb kierownika gospodarczego znajdujących się na parterze budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 23.05.2017 r.

Zamawiający wyznacza wizję lokalną w terminie 12.05.2017 r. o godz. 11:00 dla zainteresowanych Wykonawców.


Remont pomieszczeń w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku
przy ul. Gnilnej 3
  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Organy – usługa  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zakup organów  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zakup i dostawa harfy  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I i II st.  w Gdańsku  przy ul. Gnilnej 3  II/1581/P2/2014  – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I i II st.  w Gdańsku  przy ul. Gnilnej 3  II/1581/P/2014 – POSTĘPOWANIE UMORZONE

Wykonanie przebudowy pomieszczeń natrysków i pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3   II/1476/P/2013 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap IV- remont skrzydła pianistycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap IV- remont skrzydła pianistycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 –  POSTĘPOWANIE UMORZONE

Wymiana stolarki okiennej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Gnilna 3 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Dostawa instrumentów i akcesoriów perkusyjnych na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolnej – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Budowa dużego placu zabaw w ramach rządowego projektu  RADOSNA SZKOŁA na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Remont pomieszczenia stołówki w budynku Internatu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap III – modernizacja skrzydła pianistycznego i dachu – remont dachu papowego z dociepleniem nad budynkiem szkoły – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra – remont sanitariatu dla uczniów na II p. – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra – skrzydło gitary i remont sanitariatu na II p. – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wykonanie placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Przetarg na remont w INTERNACIE OSM I i II ST – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra. – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Related Post