Zastępstwa 13.06.2019 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Kwater 1 Historia VIIb Odwołane
p. Kwater 2 WOS VIIIc p. Irzabek z VIIIb
p. Kwater 3 Historia VIIIb p. Kamińska
p. Kwater 4 Historia IX Czytelnia
p. Kwater 5 Historia VIIa p. Barabasz z VIIc
p. Kwater 6 EDB VIIIc p. Szostakieiwcz
p. Kwater 7 WOS VIIIa p. Barabasz z VIIIc
p. Kwater 9 historia VIIc odwołane
p. Mitros – Suchorzewska 2 Audycje muzyczne IVa Świetlica
p. Mitros – Suchorzewska 3 Audycje muzyczne IVb p. Mielniczek
p. Mitros – Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu VIIa p. H. Lauer
p. Mitros – Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu Va p. Biegaj
p. Mitros – Suchorzewska 6 Audycje muzyczne Vb odwołane
p. Przygocka 1 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 2 ZTR Va odwołane
p. Przygocka 3 ZTR IIIa Świetlica
p. Przygocka 4 ZTR IIIb p. Tomczak
p. Przygocka 5 ZTR Ib Odwołane / świetlica
p. Przygocka 6 ZTR IIb Odwołane / świetlica
p. Przygocka 7 ZTR VIIabc odwołane
p. Przygocka 8 ZTR VIIabc odwołane
p. Pruss 1 matematyka VIIc odwołane
p. Pruss 2 matematyka VIIb odwołane
p. Pruss 3 matematyka X odwołane
p. Pruss 4 matematyka X p. Żebrowska
p. Pruss 5 matematyka VIIIa p. Lica z VIIIc
p. Pruss 6 matematyka Va odwołane
p. Pruss 7 matematyka VIIIb odwołane
p. Popielarska 1 Informatyka VIIIb odwołane
p. Popielarska 2 Informatyka VIIc odwołane
p. Popielarska 4 matematyka IVa p. Biegaj
p. Popielarska 6 Informatyka IVb odwołane
p. Popielarska 7 Informatyka Va odwołane
p. Popielarska 8 Informatyka VI odwołane
p. Popielarska 9 Informatyka VIIb odwołane
p. Bradtke 1 Kształcenie słuchu X odwołane
p. Bradtke 2 Audycje muzyczne IVa Świetlica
p. Bradtke 3 Audycje muzyczne IVb p. Mielniczek
p. Bradtke 5 Kształcenie słuchu XI p. W. Lauer

Related Post