Zastępstwa 29.05.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Przygocka 5 ZTR IIa świetlica
p. Przygocka 8 ZTR VIIIa/b odwołane
p. Przygocka 9 ZTR VIIIa/b odwołane
p. Polewska 2 literatura muzyczna VIIIc odwołane
p. Polewska 4 kształcenie słuchu VIIIc p. Kwater z VIIIa
p. Polewska 6 zasady muzyki VIIc p. Brodnicka – Serafinowcz (za 7 lekcję)
p. Długołęcka 1 chór VIIabc Odwołane
p. Długołęcka 2 chór VIIabc Odwołane
p. Długołęcka 3 chór IVa/b IVa- świetlica IVb-  czytelnia
p. Długołęcka 4 chór IVa/b IVa – p. Borysewicz IVb – p. Kamińska
p. Długołęcka 5 kształcenie słuchu VIIc czytelnia
p. Pabjańczyk 1 i 2 Zespół instumentalny VI-VIII odwołane
p. Mielniczek 1 j. angielski IVa odwołane
p. Mielniczek 2 j. angielski XI odwołane

kółko matematyczno – przyrodnicze z p. Muzolf – odwołane

Related Post