Zastępstwa 08.05.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Borysewicz 3 j. polski VIIc p. Mielniczek
p. Borysewicz 5 j. polski Va p. Polewska
p. Borysewicz 6 j. polski Va p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Żebrowska 4 matematyka VIIa p. Lica
p. Kłosowski 8 WF VIIIb/IX odwołane
p. Kłosowski 9 WF VIIIb/IX odwołane
p. Kamińska 3 j. polski VIIb p. Pruss
p. Popielarska 7 informatyka VIIa p. Przygocka
p. Popielarska 10 informatyka VIIIa odwołane
p. Pruss 6 matematyka VIIb p. Kamińska
p. Włodarczyk 6/7 ZTR IVb Odwołane/świetlica
    Kółko teatralne   odwołane

Related Post