Zastępstwa 26.04.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Kamińska 2 j. polski VIIa p. Pruss
p. Kamińska 3 j. polski XI p. Biegaj
p. Kamińska 4 j. polski XI p. Jadczak – Wodzinowska
p. Kamińska 6 j. polski IX Czytelnia
p. Kamińska 7 j. polski IX p. Barabasz
p. Polewska 5 kształcenie słuchu VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska z VIIIa
p. Przygocka 5 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 6 ZTR Vb p. Kłosowski
p. Przygocka 7 ZTR X odwołane
p. Wyrwińska 1 orkiestra IX-XII Odwołane
p. Wyrwińska 2 orkiestra IX-XII Odwołane
p. Wyrwińska 3 kształcenie słuchu VI p. Mielniczek

Related Post