Zastępstwa 16.04.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Żebrowska 1 fizyka VIIa Odwołane
p. Żebrowska 2 matematyka XI p. Szostakiewicz
p. Żebrowska 3 matematyka XI p. Szostakiewicz
p. Żebrowska 4 matematyka VIIa p. Pruss
p. Żebrowska 5 matematyka VIIa p. Pruss
p. Wilde 2 historia muzyki IX odwołane
p. Wilde 4 historia muzyki XII odwołane
p. Wilde 5 historia muzyki X p. W. Lauer
p. Trybułowska 2 historia muzyki IX Odwołane
p. Trybułowska 4 historia muzyki XII Odwołane
p. Trybułowska 5 historia muzyki IX p. W. Lauer
p. Kwater 1 historia VIIb Odwołane
p. Kwater 5 historia VIIc p. Barabasz
p. Kwater 6 godzina wychowawcza IX p. W. Lauer

Related Post