Zastępstwa 02.04.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Grabowska 2 rytmika Ib p. Jurczyk
p. Grabowska 3 rytmika Ib p. Jurczyk
p. Grabowska 4 rytmika IIb p. Muzolf
p. Grabowska 5 rytmika IIb p. Muzolf
p. Grabowska 6 rytmika IIIa Świetlica
p. Prasowska – Zeidler 2 rytmika Ia p. Watkowska
p. Prasowska – Zeidler 3 rytmika Ia p. Watkowska
p. Prasowska – Zeidler 4 rytmika IIa świetlica
p. Prasowska – Zeidler 5 rytmika IIa świetlica
p. Prasowska – Zeidler 6 rytmika IIIa świetlica
p. H. Lauer 6 kształcenie słuchu VIIIb p. W. Lauer
p. H. Lauer 7 harmonia IX p. Biegaj
p. Przygocka 5 ZTR XII Odwołane
p. Przygocka 6 ZTR X Odwołane
p. Przygocka 7 ZTR X Odwołane
p. Wilde 2 historia muzyki IX p. Trybułowska
p. Wilde 4 historia muzyki XII Odwołane
p. Wilde 5 historia muzyki X p. Pruss
p. Moenert 3 j. polski VIIIc p. Barabasz z VIIIb
p. Moenert 4 j. angielski X p. Mielniczek
p. Moenert 5 j. angielski IIIb p. Serafinowicz
p. Moenert 6 j. angielski Ib Odwołane/świetlica
p. Moenert 7 j. angielski IVb p. Jadczak – Wodzinowska

Related Post