Zastępstwa 26.03.2019 – wtorek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Tomczak 2 ed. wczesnoszkolna IIa p. Brodnicka – Serafinowicz
p. Tomczak 3 ed. wczesnoszkolna IIa p. Watkowska
p. Drapella 7 j. polski XII odwołane
p. Drapella 8 j. polski XII odwołane
p. Drapella 9 etyka LO odwołane

Related Post