Zastępstwa 22.03.2019 – piątek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Biegaj p. Mitros -Suchorzewska 4 Kształcenie słuchu Va p. Jadczak – Wodzinowska s.70
p. Biegaj p. Mitros -Suchorzewska 5 Kształcenie słuchu VIIb p. Kamińska  s.51

Related Post