Zastępstwa 20.03.2019 – środa

NAUCZYCIEL NIEOBECNY GODZINA LEKCYJNA PRZEDMIOT KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
p. Polewska 2 kształcenie słuchu VIIIc odwołane
p. Irzabek 5 j. niemiecki XI odwołane
p. Irzabek 6 j. niemiecki VIIIb p. Jadczak – Wodzinowska zkl. VIIIc
p. Irzabek 7 j. niemiecki VIIIc p. Jadczak – Wodzinowska z kl. VIIIb
p. Irzabek 8 j. niemiecki VIIa odwołane
p. Irzabek 9 godzina wychowawcza XI odwołane
p. Irzabek 10 j. niemiecki XI odwołane