Zastępstwa 28.02.2019 – czwartek (aktualizacja)

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Kwater

1

historia

VIIB

odwołane

p. Kwater

2

WOS

VIIIC

Z VIIIa – p. Bembenek-Cisak

p. Kwater

3

Historia

VIIIB

p. Kamińska

p. Kwater

4

Historia

IX

p. Żebrowska

p. Kwater

5

historia

VIIA

czytelnia

p. Kwater

6

EDB

VIIIC

p. Szostakiewicz

p. Kwater

7

WOS

VIIIA

p. Tartas

p. Kwater

9

historia

VIIC

odwołane

Related Post