Zastępstwa 28.02.2019 – czwartek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Hanna Lauer

6

Kształcenie słuchu

VIIIb

p. Tartas

p. Hanna Lauer

7

Kształcenie słuchu

IX

p. Tartas

p. Wojciech Lauer

6

Kształcenie słuchu

VIIIb

p. Tartas

p. Wojciech Lauer

7

Kształcenie słuchu

IX

p. Tartas

Related Post