Zastępstwa 27.02.2019 – środa

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Kwater

4

WOS

VIIIa

p. Jadczak – Wodzinowska

p. Kwater

5

historia

IX

p. Polewska

Related Post