Zastępstwa 07.02.2019 – czwartek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Jurczyk

1

Ed. wczesnoszkolna

Ib

odwołane

p. Jurczyk

2

Ed. wczesnoszkolna

Ib

Świetlica

p. Jurczyk

3

Ed. wczesnoszkolna

Ib

p. Szwedowska

p. Jurczyk

4

Ed. wczesnoszkolna

Ib

p. Szwedowska

p. Jadczak-Wodzinowska

2

j. angielski

Vb

p. Mielniczek

p. Jadczak-Wodzinowska

3

j. angielski

VIIa

p. Popielarska

p. Jadczak-Wodzinowska

4

j. angielski

IVb

p. Moenert

p. Jadczak-Wodzinowska

5

j. angielski

IX

p. Popielarska s.70

p. Drapella

6

j. polski

XII

Odwołane

p. Drapella

7

j. polski

XII

Odwołane

p. Drapella

8

j. polski

XII

odwołane

p. Żebrowska

5

fizyka

VIIIb

p. Kwater

p. Żebrowska

7

Fizyka

X

odwołane

p. Mitros – Suchorzewska

5

Kształcenie słuchu

Va

p. Biegaj

p. Mitros – Suchorzewska

6

Kształcenie słuchu

Vb

Odwołane

p. Kwater

9

historia

VIIc

Odwołane

Related Post