Zagospodarowanie terenu wokół zmodernizowanego boiska szkolnego

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 informuje, że w 2018 r. w ramach Programu MKiDN „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”

Zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół zmodernizowanego boiska szkolnego”

został zmodernizowany teren wokół boiska szkolnego. Wykonano instalację elektryczną, monitorową i dozorową, dokonano rozbiórki starego i wykonano nowe ogrodzenie wraz z furtkami, wykonano instalację wodociągową i zamontowano poidełka wody pitnej, wykonano dojścia piesze.

Łączna wartość prac wyniosła: 142.642,60 zł w tym 130.000,00 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Related Post