Zastępstwa 25.01.2019 – piątek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Mielniczek

2

j. angielski

Va

p. Brodnicka – Serafinowicz

p. Mielniczek

4

j. angielski

IVa

p. Bradtke

p. Mielniczek

5

j. angielski

VI

p. Brodnicka – Serafinowicz

p. Mielniczek

6

j. angielski

XII

p. Brodnicka – Serafinowicz

p. Mielniczek

8

j. angielski

XI

p. Moenert

p. Szostakiewicz

2

matematyka

VIIIc

czytelnia

p. Szostakiewicz

3

matematyka

Vb

p. Biegaj

p. Szostakiewicz

4

matematyka

IX

p. Jadczak – Wodzinowska

p. Szostakiewicz

5

matematyka

XI

p. Kamińska

p. Szostakiewicz

6

matematyka

XI

Czytelnia

p. Szostakiewicz

7

matematyka

VI

p. Moenert

p. Mitros – Suchorzewska

1

Kształcenie słuchu

Vb

Odwołane

p. Mitros – Suchorzewska

2

Kształcenie słuchu

IVb

Odwołane

p. Mitros – Suchorzewska

3

Kształcenie słuchu

VI

p.Wyrwińska

p. Mitros – Suchorzewska

4

Kształcenie słuchu

Va

p. Biegaj

p. Mitros – Suchorzewska

5

Kształcenie słuchu

VIIb

p. Biegaj

p. Polewska

5

Kształcenie słuchu

VIIIc

p. Moenert

Related Post