Zastępstwa 9.01.2019 – środa

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Brodnicka – Serafinowicz

2

j. angielski

XII

odwołane

p. Brodnicka – Serafinowicz

3

j. angielski

XII

odwołane

p. Brodnicka – Serafinowicz

4

j. angielski

IIIa

p. Jadczak – Wodzinowska

p. Brodnicka – Serafinowicz

5

j. angielski

Ia

świetlica

p. Brodnicka – Serafinowicz

7

j. angielski

VIIc

odwołane

p. Trybułowska

4

Literatura muzyczna

VIIIb

p. Borysewicz

p. Trybułowska

7

Historia muzyki

X

odwołane

p. Trybułowska

8

Historia muzyki

XI

odwołane

p. Mielniczek

1

j. angielski

IVa

odwołane

p. Mielniczek

3

j. angielski

XII

odwołane

p. Mielniczek

4

j. angielski

XI

odwołane

p. Mielniczek

5

godzina wychowawcza

IVa

p. Polewska

Related Post