Zastępstwa 20.12.2018 – czwartek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Jadczak-Wodzinowska

2

j. angielski

Vb

p. Mielniczek

p. Jadczak-Wodzinowska

3

j. angielski

VIIa

p. Kamińska

p. Jadczak-Wodzinowska

4

j. angielski

IVb

p. Moenert

p. Jadczak-Wodzinowska

5

j. angielski

IX

Czytelnia

p. H. Lauer

2

Harmonia

X

p. W. Lauer

p. H. Lauer

3

Harmonia

XI

p. Biegaj

p. H. Lauer

5

Kształcenie słuchu

XI

p. W. Lauer

p. H. Lauer

6

Kształcenie słuchu

VIIIb

p. W. Lauer

p. H. Lauer

7

Kształcenie słuchu

IX

p. Biegaj

p. Lica

1

religia

Ib

odwołane

p. Lica

3

religia

IIIb

p. Pilichowska

p. Lica

4

religia

IIIa

p. Pilichowska

p. Lica

5

religia

VIIIc

p. Żebrowska (z VIIIb)

p. Przygocka

3

ZTR

IIIa

czytelnia

p. Przygocka

4

ZTR

IIIb

czytelnia

p. Przygocka

5

ZTR

Ib

Świetlica

p. Przygocka

6

ZTR

IIb

Świetlica

p. Jurczyk

1

ed.wczesnoszkolna

Ib

Odwołane

p. Jurczyk

2

ed.wczesnoszkolna

Ib

Świetlica

p. Jurczyk

3

ed.wczesnoszkolna

Ib

Świetlica

p. Jurczyk

4

ed.wczesnoszkolna

Ib

świetlica

p. Drapella

6/7/8/9

Etyka

XII

odwołane

Related Post