Zastępstwa 11.12.2018 – wtorek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Włodarczyk

9

ZTR

IVa

odwołane

Related Post