Zastępstwa 10.12.2018 – poniedziałek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Włodarczyk

7

ZTR

IVa

odwołane

p. Biegaj

2

kształcenie słuchu

IVb

p. Mitros – Suchorzewska

p. Biegaj

3

kształcenie słuchu

IVa

p. Mitros – Suchorzewska

p. Biegaj

4

harmonia

X

p. H. Lauer

p. Biegaj

5

kształcenie słuchu

VIIIa

p. H. Lauer

p. Biegaj

6

harmonia

XI

p. W. Lauer

p. Biegaj

7

kształcenie słuchu

IX

p. W. Lauer

p. Biegaj

8

harmonia

IX

p. W. Lauer

Related Post