Zastępstwa 22.11.2018 – czwartek

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

GODZINA LEKCYJNA

PRZEDMIOT

KLASA

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY

p. Szostakiewicz

1

matematyka

VB

odwołane

p. Szostakiewicz

3

godzina wychowawcza

VI

dziewczynki – odwołane

chłopcy – czyetlnia

p. Szostakiewicz

4

matematyka

VIIIC

do VIIIA – p. Barabasz

p. Szostakiewicz

5

matematyka

IVB

świetlica

p. Szostakiewicz

7

matematyka

VI

odwołane

p. Pilichowska

1

ed. wczesnoszkolna

IIIA

świetlica

p. Pilichowska

2

ed. wczesnoszkolna

IIIA

świetlica

p. Pilichowska

3

etyka

IIIA

świetlica

p. Pilichowska

4

ed. wczesnoszkolna

IIIA

p. Tomczak

p. W. Lauer

7

kształcenie słuchu

IX

p. H. Lauer

p. Mitros-Suchorzewska

6

audycje muzyczne

VB

odwołane

p. Biegaj

6

godzina wychowawcza

VIIIA

czytelnia

p. Biegaj

7

kształcenie słuchu

IX

p. H. Lauer

Related Post