Zastępstwa 19.11.2018 – poniedziałek

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Szostakiewicz

3

matematyka

VB

świetlica

p. Szostakiewicz

4

matematyka

IX

p. Jadczak – Wodzinowska

p. Szostakiewicz

6

matematyka

IVB

p. Barabasz

p. Szostakiewicz

7

matematyka

XI

odwołane

p. Szostakiewicz

8

matematyka

XI

odwołane

Related Post