Zastępstwa 31.10.2018 – środa

Nauczyciel nieobecny

Godzina lekcyjna

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel zastępujący

p. Żebrowska

4

matematyka

VIIa

p. Borysewicz

p. Żebrowska

5

matematyka

VIIa

p. Polewska

p. Żebrowska

6

fizyka

IX

p. Brodnicka – Serafinowicz

p. Żebrowska

7

fizyka

VIIIa

Czytelnia

p. Poznańska

4

historia

VI

p. Kamińska

p. Wilde

2

formy muzyczne

XI

Odwołane

p. Wilde

3

formy muzyczne

XI

Odwołane

p. Wilde

4

formy muzyczne

XII

p. W. Lauer

p. Wilde

5

formy muzyczne

XII

p. W. Lauer

p. Wilde

6

literatura muzyczna

VIIIa

p. W. Lauer

p. Wilde

7

historia muzyki

X

p. Trybułowska

p. Wilde

8

historia muzyki

XI

p. Trybułowska

p. Jarno

1

technika

Va

Odwołane

p. Pabjańczyk

1

zesp. instr.

VI – VIII

Odwołane

p. Pabjańczyk

2

zesp. instr.

VI -VIII

Odwołane

p. Pabjańczyk

3

chór

Va/Vb

Świetlica

p. Pabjańczyk

4

chór

Va/Vb

Świetlica

p. Pabjańczyk

5

chór

VI

Odwołane/świetlica

p. Pabjańczyk

6

chór

VI

Odwołane/świetlica

Related Post