Sukces Kwartetu Fletowego

W dniach 5-6 listopada odbył się w Rzeszowie VII Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych. Jury pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Jakowicza przyznało I miejsce Kwartetowi Fletowemu w składzie: Iwona Sarwińska, Natalia Egielman, Patrycja Walkusz, Zuzanna Kondratowska prowadzonemu przez Małgorzatę Dubrowińską-Egielman.

Related Post