Modernizacja boiska szkolnego

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy
ul. Gnilnej 3 informuje, że w 2017 r. w ramach Programu MKiDN „Infrastruktura szkolnictwa
artystycznego”

Zadania: „Modernizacja boiska szkolnego”

zostało zmodernizowane boisko szkolne. Wykonano instalację drenażową, fundamenty
pod wyposażenie techniczne – bramki, konstrukcje ogrodzenia – wykonanie
podbudowy, instalacje piłkochwytów i ogrodzenia z bramką Łączna wartość
prac wyniosła: 164.965,10 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00 zł.

Related Post