Matura próbna z matematyki

Próbny egzamin maturalny z matematyki (jedyny przygotowany przez CKE) odbędzie się 3 listopada, w środę o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Uczniów proszę o przybycie z wyprzedzeniem, zaopatrzenie się w czarne pióra lub długopisy oraz materiały pomocnicze określone w komunikacie Dyrektora CKE (linijka, cyrkiel, kalkulator prosty). Szkoła zapewnia każdemu zdającemu tablice wzorów matematycznych.

Egzamin trwa 170 minut, uczniowie zdający są w tym dniu zwolnieni z zajęć ogólnokształcących.

Życzymy powodzenia!

Related Post