Laureaci Olimpiady Artystycznej

13 kwietnia 2017 r. zostały ogłoszone wyniki  41 Olimpiady Artystycznej. Nasi uczniowie – Jan Olesz z klasy XI oraz Jan Walczak z klasy X, uczniowie mgr Aleksandry Wilde,  odnieśli duży sukces uzyskując tytuł laureatów w sekcji muzyki. Tytuł ten zwalnia uczniów  nie tylko z matury z historii muzyki na poziome rozszerzonym (100%), ale również z części teoretycznej egzaminu dyplomowego (z oceną celującą). Warto podkreślić, że w tym bardzo trudnym czteroetapowym konkursie, obejmującym zakresem materiału całą historię muzyki aż do współczesności, bardzo rzadko laureatami zostają uczniowie klas przedmaturalnych. Tym bardziej należą się im gratulacje!

Related Post