Osiągnięcia sekcji fortepianu I stopnia

Na VII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyka Ilustracyjna i Programowa w Świecie Dzieckaktóry odbył się w Szczecinie 1 kwietnia b.r. I miejsce w grupie I zajęła Zuzanna Krystian- Browalska z kl. II uczennica mgr Hanny Tokarskiej, natomiast II miejsce w tej samej grupie zajęła Inga Pozorska z kl. II uczennica mgr Magdaleny Bonieckiej. Laureatki na zdjęciu poniżej-

Na II Ogólnopolskim Konkursie  dla Młodych Pianistów, który odbył się w  dn. 3-4 kwietnia b.r. w Suwałkach Hanna Kaczmarek z kl.  I  ucz. mgr Aleksandry Mozgiel- Medyńskiej otrzymała wyróżnienie w grupie I.

Na XXXI Starogardzkich Spotkaniach Kameralnych, które odbyły się 7 kwietnia b.r. duet Mateusz Viegas- Wesołowski z kl. II ucz. mgr Ewy Włodarczyk  i  Jan Viegas- Wesołowski z kl. V skrzypiec prof. Małgorzaty Skorupy  zajął I miejsce. Duet Karolina Mazur z kl. III ucz. mgr Magdaleny Bonieckiej i Adam Tryksza z kl. III ucz. mgr Agnieszki Wysockiej zajął II miejsce. Natomiast duet- Róża Mróz z kl. IV ucz. mgr Ewy Włodarczyk i Barbara Wieczorek z klasy IV oboju dr Marty Różańskiej zajął III miejsce. Mateusz, Jan, Basia i Róża (od lewej) na zdjęciu poniżej wraz  z jurorami-

Related Post