Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 – terminy, wymagania, formularze

Podstawowe informacje o szkole

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku to szkoła publiczna, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to połączenie szkół muzycznych I i II st. oraz szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego (z pełnym programem nauczania MEN). Pełna edukacja w naszej szkole trwa dwanaście lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą ośmioletnią a Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. – sześcioletnią. W szkole istnieją trzy specjalności: instrumentalistyka, rytmika (od I klasy OSM II st.) oraz wokalistyka (od III klasy OSM II st.). Na wydziale instrumentalnym prowadzone są indywidualne zajęcia z następujących instrumentów: akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot (fagonello), trąbka, sakshorn, róg, puzon, tuba, perkusja.

Harmonogram egzaminów wstępnych:

  • Lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy I – 10, 11, 12 maja 2021 r.
  • Badanie predyspozycji do nauki klasie I OSM I st. – 13 – 14 maja 2021 r.
  • Egzaminy wstępne i kwalifikacyjne na specjalność instrumentalistyka 10 – 18 maja 2021 r.
  • Egzamin wstępny do kl. I i wyższych OSM II st. na specjalność rytmika (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 19 maja 2021 r.
  • Egzamin wstępny do kl. III i wyższych OSM II st. na specjalność wokalistyka (kandydaci z innych szkół oraz obecni uczniowie OSM I i II st. w Gdańsku) – 19 maja 2021 r.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 30.04.2021 r.

Wnioski rekrutacyjne:

wniosek o przyjęcie do klasy I na 2021/22 (do edytowania)
wniosek o przyjęcie do klasy I na 2021/22 (PDF)
wniosek o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza OSM I st. na 2021/22  (do edytowania)
wniosek o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza OSM I st. na 2021/22 (PDF)

Bardzo zachęcamy kandydatów do szkoły do uczestniczenia w Tygodniu Otwartym Szkoły organizowanym on-line w dniach 22-27 marca br. Będzie można uczestniczyć w konsultacjach on-line, lekcjach otwartych i zobaczyć szkołę „od podszewki”,  a także uzyskać niezbędne informacje i porady dotyczące wymagań egzaminacyjnych.

Przypominamy również, że nasi uczniowie klas VI, którzy ubiegają się o przyjęcie do OSM II st.  również zobowiązani są do złożenia wniosków rekrutacyjnych do dnia 30 kwietnia br.

Kandydaci na wydział wokalny, rytmikę oraz na instrumenty dęte zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zaświadczenie od odpowiedniego lekarza-specjalisty (foniatra, ortopeda, pulmonolog) o braku przeciwwskazań do nauki w danej specjalności.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji (szczegółowe harmonogramy egzaminów) zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych, tj. po 30 kwietnia 2021 r.

 

Related Post