Zakup fortepianów

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 uprzejmie informuje, że w 2016 r. w ramach Programu MKiDN: „Rozwój infrastruktury kultury” Priorytetu: „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Zadania: „Zakup fortepianów na potrzeby szkoły muzycznej” zostały zakupione 3 fortepiany do sal   lekcyjnych  marki FEURICH.

Łączna wartość instrumentów wyniosła: 150.000,00 zł w tym dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150.000,00 zł

Related Post