Międzyszkolny dzień organów i warsztaty organowe.

Już po raz drugi nauczyciele klasy organów organizują Międzyszkolny Dzień Organów. Spotkania i wspólne koncerty odbywać się będą 27 kwietnia br. m.in. w kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku oraz w AM im. S. Moniuszki w Gdańsku.

plakat dzień organów

Zaledwie dwa dni później, 29 kwietnia, gościć będziemy znakomitego organistę i pedagoga, prof. Sebastiana Adamczyka, który poprowadzi warsztaty organowe oraz wygłosi wykład na temat „Feliks Nowowiejski – kompozytor, organista, patriota.” Na wykład o godz. 12.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Sebastian Adamczyk

 

Po ukończeniu Państwowego Liceum Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie organów mgr Marietty Kruzel studiował grę organową w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Joachima Grubicha.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonalił podczas studiów podyplomowych w zakresie historycznych praktyk wykonawczych w Akademii Muzycznej w Bazylei i Schola Cantorum Basiliensis pod kierunkiem Jean – Claude Zehndera i Felisa Pachlatko (organy, klawesyn), Bernharda Edskesa i Georga Senna (historyczne budownictwo organowe, historyczne systemy strojenia), Johanna Sonnleitnera (kameralistyka). Uczestniczył również w licznych mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej i klawesynowej prowadzonych przez takich artystów jak: L.Gonzales-Uriol (Hiszpania), G.Bovet  (Szwajcaria),  L.F.Tagliavini (Włochy),  M.Radulescu (Austria), M.Chapuis (Francja), W.Zerer (Niemcy), H.Dreyfus (Francja), G.Leonhardt (Holandia).Uczestniczył w seminarium poświęconym problematyce wykonawstwa utworów G.Frescobaldiego na Uniwersytecie w Bazylei, prowadzonym  przez wybitnego  znawcę tej problematyki, L.F Tagliaviniego. Dwukrotny stypendysta francuskiej fundacji „Les Treilles” Jeana i Annette Schlumberger. Koncertował w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Francji i Hiszpanii. 

Historyczne budownictwo organowe i systemy strojenia stanowią obszar jego szczególnych zainteresowań. Jest autorem rekonstrukcji systemu  temperacji Jana z Lublina, zawartego w słynnej tabulaturze z 1540 r.,  zastosowanego m. in. w zrekonstruowanych organach kościoła św. Krzyża w Krakowie. Brał udział w pracach komisji dotyczących rekonstrukcji zabytkowych organów w Jędrzejowie, Olkuszu, Św. Lipce, Łowiczu.  W  ramach imprez kulturalnych, organizowanych w Belgii na zakończenie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej został zaproszony do wykonania koncertu w Brukseli, składającego się z polskich kompozycji organowych i wokalnych  (2011). Brał udział w międzynarodowej konferencji  „Znaczenie i przyszłość organów” w Zurichu  (2011), która zakończyła się podpisaniem tzw. deklaracji Zurychskiej.  Nagrał dwie płyty  zawierające utwory organowe Feliksa Nowowiejskiego  „In Paradisum” op. 61, Dux 0807 oraz „Róże Św.Teresy”  Dux 0926. Dla wytwórni „Acte Préalable” nagrał również płytę CD, zawierającą utwory z Tabulatury Warszawskiej – polskiego zabytku muzycznego z  XVII w. (AP 0070). Dokonał prawykonań utworów organowych kompozytorów polskich w kraju i za granicą. Jest autorem publikacji w specjalistycznych wydawnictwach krajowych i zagranicznych takich jak „Musika Sacra Nova” „Ars Organi”, bierze udział w audycjach radiowych popularyzujących organy i muzykę organową. W latach 2002 – 2012 prowadził działalność dydaktyczną w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Jest także czynnym organistą liturgicznym, współzałożycielem i wykładowcą Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży oraz rzeczoznawcą w zakresie budownictwa organowego.

Related Post