obiady abonamentowe – maj 2016r.

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA OBIADY W INTERNACIE – maj 2016 r.

Informujemy, że od 01.11.2015 r. z obiadów w stołówce Internatu OSM korzystać mogą tylko uczniowie  klas I – III.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Osoby zainteresowane wykupem obiadu zobowiązane są do wpłaty kwoty miesięcznego abonamentu obiadu na konto szkoły numer:

36 1010 1140 0109 5313 9134 0000

Obowiązkowo w treści przelewu powinny znaleźć się następujące dane:

imię i nazwisko dziecka,

klasa do której uczęszcza dziecko,

opłata za jaki miesiąc

Ostateczny termin wpłaty za miesiąc maj upływa 26 kwietnia 2016 r .

Prosimy o terminowe uiszczanie należności.

Przypominamy, że wyprowiantowanie dziecka na dany dzień, musi być zgłoszone najpóźniej do godz. 12.00 poprzedniego dnia

pod nr tel. 58 301 39 19 lub osobiście w biurze internatu.

Abonament  za maj wynosi  70,00 zł .

W przypadku rezygnacji z obiadów 02.05 lub 27.05 (szkoła pracuje zgodnie z planem) prosimy o pomniejszenie kwoty przelewu i zapisanie w treści, z którego dnia Państwo rezygnują.

 

Related Post