Wnioski o stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne

15 kwietnia br. upływa termin zgłaszania wniosków o stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne uczniów klas dyplomowych.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły średniej artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi – laureatowi krajowego lub międzynarodowego konkursu. Każdego roku stypendia wręcza się w dwóch turach: przed wakacjami dla dyplomantów (termin składania wniosków do 15 kwietnia), po wakacjach (termin do 15 września) dla pozostałych uczniów.

Dyplomanci powinni złożyć ankiety stypendialne  w sekretariacie szkoły najpóźniej do 14 kwietnia br. (ze względu na konieczność uzyskania jeszcze przed wysłaniem dokumentów do Warszawy podpisów wizytatora regionalnego CEA).

Ankiety stypendialne są do pobrania na stronie MKiDN:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-dla-uczniow-szkol-artystycznych.php

Related Post