Zgłaszanie programów egzaminów dyplomowych

Prosimy wszystkich uczniów klas dyplomowych o przesłanie na adres mailowy sekretariatu szkoły (sekretariat@osm.gdansk.pl)  swoich programów egzaminu dyplomowego. W informacji o dyplomie powinna znaleźć się:

data dyplomu, imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela instrumentu, imię i nazwisko akompaniatora, program dyplomowy (w kolejności grania).

Termin nadsyłania programów upływa 21  marca 2016 r.

Related Post